Nejste spokojeni s výsledkem šetření pojistné události, nebo si nejste jisti výší poskytnutého pojistného plnění? Nenechte se klamat ze strany pojišťoven a braňte svá práva! Právo slouží bdělým!

 

A mějte na paměti, pojišťovna není pouze Vaším smluvním partnerem, ale zejména obchodníkem, jehož s cílem je generovat co nejvyšší zisk!

O nás

Značnou část portfolia naší právní praxe tvoří zastupování klientů v mimosoudních i soudních řízeních a to zejména v oblasti vymáhání pojistného plnění a zastupování ve sporech s pojišťovnami. Problematice odškodnění poškozených při dopravních nehodách a vymáhání pojistného plnění u veškerých typů pojistných smluv se věnujeme již několik let. Nejen zkušenosti, ale také neustálé vzdělávání se v poměrně specifickém právním oboru zaručuje nejen nám větší šanci bránit Vaše práva, ale i Vám větší šanci domoci se spravedlivé výše pojistného plnění.

Nejen v oblasti této problematiky spolupracujeme s několika soudními znalci a spektrum našich spolupracovníků, ale také klientů, tvoří pojišťovací poradci a makléři.

 

 

Stovky úspěšně vyřešených sporů a několikamilionová odškodnění našich klientů nás přesvědčily o správném směru. Braňte svá práva také Vy!

 

Dopravní nehody

Pojištění majetku

Dopravní nehody představují nejčastější příčinu vzniku škody a nemajetkové újmy. Značnou část této oblasti tvoří zejména nároky poškozeného při dopravní nehodě (zejména újma na zdraví, majetková škoda atd.), ale také nároky pokrývající tzv. havarijní pojištění.

Víte, že jako poškozený máte právo zejména na následující nároky?

Jste schopni oprávněnost jednotlivých nároků posoudit? Jste si jisti stanovením jejich výše?

Nejen, že výše uvedené nároky nejsou ze strany poškozených mnohdy po viníkovi nebo příslušné pojišťovně uplatněny, a tedy nejsou vůbec poškozeným vyplaceny, ale nejen dle našich zkušeností výše vyplacených nároků prostřednictvím pojišťoven velmi často odpovídají zlomku oprávněného nároku.

 

- Odškodnění majetkové újmy (nejčastěji poškození vozidla)

- Finanční satisfakce za ztrátu osoby blízké

- Finanční satisfakce újmy na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění)

- Finanční satisfakce duševních útrap (poškozených i rodinných příslušníků poškozeného)

- Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením

- Kompenzace ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

- Kompenzace ztráty na výdělku po skončení pracovní  neschopnosti

 

Pečlivě posoudíme správný postup pojišťovny při šetření pojistné události týkající se poškozeného majetku. Častou otázkou v této oblasti je posouzení podpojištění, stanovení obvyklé ceny věci a způsobu pojištění. Tato oblast se týká nejčastěji pojištění motorových vozidel a pojištění nemovitých věcí.

Pracovní úrazy

Zaměstnavatel odpovídá za škodu svému zaměstnanci bez ohledu na zavinění. V případě úrazu zaměstnance tomuto vznikají obdobné nároky jako poškozenému v případě dopravní nehody, tj. zejména nároky za újmu na zdraví, nárok na dorovnání mzdy za dobu pracovní neschopnosti a po dobu pracovní neschopnosti aj..

Důležitou okolností však je, že každý zaměstnavatel je ze zákona pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěn. I přesto však vzniká řada sporů nejen o výši náhrady škody, ale i o existenci samotného nároku.

Úrazové a životní pojištění

Pojištění pro případ úrazu či nemoci představují agendu s nejvyšším počtem pojistných událostí. I v této oblasti nebývá vždy pojistné plnění ze strany pojišťoven stanoveno v souladu s pojistnými podmínkami, či bývá často kráceno z různých důvodů, ne vždy však oprávněných. Např. sdělení pojišťovny, že nehodový děj nesplňuje definici úrazu, je jedním z nejčastějších, zároveň však nesprávných argumentů pojišťoven.

Napište nám!

Stovky úspěšně vyřešených sporů a několikamilionová odškodnění našich klientů nás přesvědčily o správném směru.

Braňte svá práva také Vy!

U Černé věže 304/9,

České Budějovice

Kostelní náměstí 16,

Prachatice

Kostelní náměstí 16

383 01 Prachatice

 

 

Váš případ posoudíme ZDARMA!

Požadováno

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Analýzu Vašeho případu poskytneme zdarma

 

Dohoda o odměně za právní služby je vždy řešena individuálně po analýze daného případu, ve valné většině záležitostí však preferujeme zásadu NO WIN NO FEE (není výhra, není platba), tj. naše odměna a tudíž i Vaše náklady jsou závislé na úspěchu ve věci.